Revisor

Årsstämman väljer revisor i GASPOROX för tiden fram till slutet av nästa årsstämma. Vid årsstämman 2016 valdes Elena Entina och Berit Holmgren till revisorer fram till årsstämman 2017.

Elena Entina, född 1968                                Berit Holmgren, född 1954
Auktoriserad revisor                                      Auktoriserad revisor
Revisor i GASPOROX sedan 2015               Revisor i GASPOROX sedan 2013
Aktieinnehav: 0                                              Aktieinnehav: 0 

Båda är verksamma vid Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB i Stockholm.