Certified Adviser

G&W Fondkommission är certified adviser för Gasporox AB.

Kontaktuppgifter:
G&W Fondkommission/Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB
Kungsgatan 3, 111 43  Stockholm
Tel: 08 - 503 000 50
E-post: info@gwkapital.se

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First North regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.